Základná škola s materskou školou Šuňava

 

Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Faktúra DF173/20 mobily do 15.9. 25,99 s DPH 17.09.2020 Slovak Telekom mobil
Faktúra DF167/20 elektrina mš VIII/2020 91,73 s DPH 10.09.2020 VSE Východosl.energetika
Faktúra DF166/20 pevná linka+ internet VIII/2020 112,14 s DPH 10.09.2020 Slovak Telekom
Faktúra DF168/20 elektrina zš VIII/2020 255,04 s DPH 10.09.2020 VSE Východosl.energetika
Faktúra DF169/20 kovové skrine do učebne DIELŇA 2 ks,plastové boxy na náradie 19 ks 459,60 s DPH O48/20 10.09.2020 ff consulting
Faktúra DF170/20 Uč.metoditky - Mat, Fyz 6,8,9, Geo 5,6 82,90 s DPH O47/20 10.09.2020 Orbis Pictus Istropolitana
Faktúra DF172/20 údržb.mat,obrusy, šk.potreby 375,04 s DPH O46/20 10.09.2020 Erika Cvanigová
Faktúra DF171/20 publikácia Prevádzka a hospodárenie školy sept 20 42,39 s DPH O24/19 10.09.2020 RAABE odb.nakladatelstvo
Faktúra DF163/20 Čipová karta Gemalto na elektronický podpis 2x 70,01 s DPH O35/20 08.09.2020 Disig
Faktúra DF160/20 plyn šj IX/20 35,00 s DPH 08.09.2020 SPP
Faktúra DF159/20 aktualizácia k GDPR 108,00 s DPH 08.09.2020 CUBS plus
Faktúra DF161/20 plyn mš IX/20 550,00 s DPH 08.09.2020 SPP
Faktúra DF162/20 plyn zš IX/20 1 350,00 s DPH 08.09.2020 SPP
Faktúra DF165/20 Uč.PZ Šlabikár, PZ Čítanka 2,PZ SJ 2,3,4 349,14 s DPH O44/20 08.09.2020 AITEC
Faktúra DF164/20 Uč.Šlabikár Lipka 1,2,čítanka, súbor zošitov 567,88 s DPH O44/20 08.09.2020 AITEC
Objednávka O48/20 kovové skrine do učebne DIELŇA 2 ks,plastové boxy na náradie 19 ks 459,60 s DPH 07.09.2020 ff consulting
Faktúra DF158/20 elektrina mš VII/2020 133,60 s DPH 04.09.2020 VSE Východosl.energetika
Faktúra DF157/20 Uč.metodiky Hravé diktáry, Precvičovanie počítania 32,60 s DPH O45/20 02.09.2020 TAKTIK vydavateľstvo
Faktúra DF156/20 Uč.PZ Hravá technika 5,6,7,8,9 540,00 s DPH O39/20 02.09.2020 TAKTIK vydavateľstvo
Objednávka O47/20 Uč.metoditky - Mat, Fyz 6,8,9, Geo 5,6 82,90 s DPH 01.09.2020 Orbis Pictus Istropolitana
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6843