Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Zmluva Jazykové vzdelávanie pedagogických zamestnancov v Anglickom jazyku s DPH 21.01.2013
Zmluva Monitorovanie aktivít projektu Inovácia vzdelávania ZŠ s MŠ Šuňava s DPH 08.04.2013
Zmluva Notebooky a pomôcky pre vyučovanie s DPH 31.10.2012
Zmluva realizácia verejného obstarávania pre projekt Inovácia vzdelávania ZŠ s MŠ Šuňava s DPH 01.10.2012
Zmluva Dodávka komplexného riešenia pre prírodovedné predmety a Anglický jazyk s DPH 21.01.2013
Objednávka 71/12 oprava a nastavenie kompaktnej riad. stanice PP6 ZRUŠENÁ 0,00 s DPH 10.12.2012 1. STT
Faktúra DF285/16 prístup do databázy testov ALF 390,00 s DPH O92/16 20.12.2016 4school
Objednávka O92/16 prístup do databázy testov ALF 390,00 s DPH 19.12.2016 4school
Faktúra DF99/16 ubytovanie a strava počas ŠvP 35 detí 2 354,00 s DPH O10/16 06.05.2016 AB Tour
Objednávka O10/16 škola v prírode 35 detí 2 300,00 s DPH 26.02.2016 AB Tour
Faktúra DF140/15 oprava ntb + HDD 99,70 s DPH O44/15 02.09.2015 ACOM PP s.r.o.
Objednávka O44/15 oprava ntb + HDD 99,70 s DPH 26.08.2015 ACOM PP s.r.o.
Faktúra DF4358/12 potraviny 483,94 s DPH 11.12.2012 AG FOODS SK
Faktúra DF4046/13 potraviny 194,90 s DPH 05.02.2013 AG FOODS SK
Faktúra DF4223/14 potraviny 74,45 s DPH 17.09.2014 AG FOODS SK
Faktúra DF4056/15 potraviny 28,80 s DPH 02.03.2015 AG FOODS SK
Faktúra DF4227/18 potraviny 471,33 s DPH 11.09.2018 AG FOODS SK
Faktúra DF4158/14 potraviny 179,87 s DPH 21.05.2014 AG FOODS SK
Faktúra DF4016/17 potraviny 443,73 s DPH 18.01.2017 AG FOODS SK
Faktúra DF4020/12 potraviny 205,11 s DPH 17.01.2012 AG FOODS SK
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/7255