Základná škola s materskou školou Šuňava

 

Navigácia

 • Aktualizácia údajov
  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Snehuliaci

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Snehuliaci.

  Súťaž o najkrajšieho snehuliaka

 • Príbehový dejepis v 5. ročníku

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Príbehový dejepis v 5. ročníku.

 • Harry Potter a iné knihy 7. a 8. ročník

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Harry Potter a iné knihy 7. a 8. ročník.

  Dištančné vyučovanie slovenského jazyka.

 • Deti z motýlikovej triedy počas zatvorenej škôlky pracujú aj doma.
 • Zázračné darčeky pre starkých

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Zázračné darčeky pre starkých.

  Naša škola sa aj v tomto školskom roku zapojila do zbierky, ktorou potešila klientov Seniorparku v Spišskom Bystrom. Ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodli prispieť aj v tejto ťažkej pandemickej situácii. Osobitné poďakovanie patrí kolektívu MŠ a rodičom, vďaka ktorým sa aj naši najmenší zapojili do tejto aktivity a vyrobili pre dôchodcov vianočné pozdravy. Ďakujeme :)

 • Aktualizácia údajov
  Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • MŠ - Jún 2020 a) MDD b) SLNIEČKA A ICH "VEĽKÝ DEŇ" V MATERSKEJ ŠKOLE
 • Spôsob klasifikácie a hodnotenia žiakov v 2. polroku, v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školskom roku 2019/2020
 • MŠ - TERAZ UŽ VIEME, PO KOM NAŠE SLNIEČKA ZDEDILI ŠPORTOVÉHO DUCHA. LEN SA POZRITE A HNEĎ UHÁDNETE.
 • MŠ - ŠKOLÁCI A ICH DIVADELNÉ PREDSTAVENIE V MATERSKEJ ŠKOLE
 • MŠ - hry na snehu

  Do galérie MŠ - hry na snehu boli pridané fotografie.

 • MŠ - karneval

  Do galérie MŠ - karneval boli pridané fotografie.

 • Hviezdoslavov Kubín 2020

  Dňa 29. 1. 2020 sa uskutočnilo školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín. Tejto súťaže sa zúčastnili víťazi jednotlivých triednych kôl, pričom na obvodné kolo postúpili víťazi v rámci troch kategórií v recitácii poézie a prózy.

  Počet súťažiacich: 26

  1. kategória – 13 súťažiacich
  2. kategória – 6 súťažiacich
  3. kategória – 7 súťažiacich

  Výsledky školského kola

  1. kategória: 2. – 4. ročník 

  Poézia      1. Kováčová Simona             

                   2. Fridmanová Ema                                       

                   3. Smolár Bystrík, Kollárová Tatiana            

  Próza         1. ––––––––––

                    2. Ľudvík Filip

                    3. Švajka Adam

   

  1. kategória: 5. – 6. ročník

  Poézia        1.  Plavčanová Bianka                                               

                     2. Knut Sebastián                                          

                     3. Miždoš Michal

  Próza         1. Zajacová Anna

                    2. Chlebovcová Diana

                    3. Házy Jakub

                                          

  1. kategória: 7. – 9. ročník

  Poézia       1. ––––––––                          

                   2. Fridman Marek                  

                   3. Zajac Matúš

  Próza       1. Fridmanová Alžbeta                                                                                                               

                   2. Smolárová Mária, Porada Vladimír                                                                                  

                   3. ––––––––––––

  Žiaci postupujúci na obvodné kolo:

  Kováčová Simona – 3. ročník

  Plavčanová Bianka – 6. ročník

  Zajacová Anna – 6. ročník

  Fridmanová Alžbeta – 7. ročník

 • Karneval 2020 - ZŠ

  Do galérie Karneval 2020 - ZŠ boli pridané fotografie.

   

   

  1.polrok školského roka 2019/2020 sme ukončili karnevalom v kultúrnom dome.  Hudbu namixovali deviataci. Rodičia sa postarali o občerstvenie a o ceny do tomboly. Školský parlament pripravil niekoľko súťaží. Porota, ktorá vyberala najkrajšie masky, mala veľmi ťažkú úlohu. Ocenených bolo 6  masiek z 1.stupňa a rovnako 6 z 2. stupňa. Najlepším kolektívom sa stali siedmaci so svojou triednou učiteľkou.  Hlavnú cenu v tombole – tortu – vyhrala deviatačka Vanessa. Každý sa dobre zabával. Už teraz sa tešíme na budúci rok a vy  môžete vymýšľať masky!

   

 • Lyžiarsky výcvik

  Aj v tomto školskom roku sa žiaci VII. ročníka našej školy zúčastnili lyžiarskeho výcviku. Za miesto pobytu sme tak, ako po minulé roky zvolili penzión Vikartovský mlyn v tesnej blízkosti lyžiarskeho areálu SKI Liptovská Teplička.. Lyžiarsky výcvik prebiehal podľa výcvikového plánu a splnil svoj cieľ. Podmienky na lyžovanie boli veľmi dobré, svah bol vždy upravený. Počasie sa rozhodlo, že nám ukáže všetky svoje tváre, a tak sme zažili mráz, sneh, dážď, silný vietor ale aj kúsok slnka. Všetci sa veľmi zodpovedne učili a zdokonaľovali v lyžovaní. Najväčší pokrok zaznamenali tí žiaci, ktorí  sa v pondelok prvýkrát učili lyžovať, ale na konci už všetci  dokázali bezpečne zlyžovať celý svah. Ako už býva tradíciou, na záver sa uskutočnili preteky, ktoré dopadli nasledovne:

  Dievčatá: 1. miesto  - Monika PILÁTOVÁ

                  2. miesto – Lenka GAZDOVÁ

                  3. miesto – Martina MIŠIANIKOVÁ

   

  Chlapci:   1. miesto  - Marcel DRAVECKÝ

                  2. miesto – Miroslav CHLEBOVEC

                  3. miesto – Damián MURANSKÝ

  Všetkým účastníkom blahoželáme k úspešnému zvládnutiu lyžiarskeho výcviku.

 • Halová súťaž mladých hasičov v Brne

  Posledný januárový víkend sa mladí hasičí  z DHZ ZŠ Šuňava už tradične zúčastnili uzlovej Open ligy(sobota) a štafety 4x60m(nedeľa) v Brne. Ako obvykle sobota dopadla menej úspešne. Odlišné pravidlá posudzovania správnosti viazania jednotlivých uzlov ako aj menšia nesústredenosť po nočnom cestovaní spôsobili, že s výnimkou Miška Martona a Mareka Fridmana v kategórii jednotlivcov, všetky družstvá(žiacke aj dorastenecké) + ostatní jednotlivci skončili v druhej polovici výsledkovej listiny. Ďaleko úspešnejšia bola pre nás nedeľa. Starší chlapci v zostave(Michal Marton, Marek Fridman, Adam Skokan a Damián Muranský) dokázali obhájiť minuloročné 3. miesto a získali bronzové medaily. Nesmieme zabudnúť ani na Marcela Draveckého, ktorý podal kvalitný výkon a pomohol usporiadajúcemu kolektívu z Brna. ​​​​​​​

 • MŠ - Predškoláci zo slniečkovej triedy nezabudli nakŕmiť vtáčiky na školskom dvore
 • MŠ - Slniečka sa oboznámili s rozprávkami našej rodáčky, Oľgy Harmanovej.
 • Dejepis inak - vyučovanie prostredníctvom príbehu

  Do galérie Dejepis inak - vyučovanie prostredníctvom príbehu boli pridané fotografie.