Základná škola s materskou školou Šuňava

 

Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Faktúra DF4018/15 potraviny 24,00 s DPH 26.01.2015 HOOK školské ovocie
Faktúra DF62/17 medaily na florbal.turnaj 84,78 s DPH O19/17 23.03.2017 VICTORY SPORT s.r.o.
Faktúra DF71/17 mobil zš do 14.4.2017 20,78 s DPH 20.04.2017 Slovak Telekom mobil
Faktúra DF70/17 pomôcka pre žiakov so ŠVVP - SZP 7.doplnok 41,86 s DPH O65/15 18.04.2017 RAABE odb.nakladatelstvo
Faktúra DF69/17 vývoz BRKO - odpad šj III/2017 25,20 s DPH 18.04.2017 Brantner Poprad
Faktúra DF68/17 plyn šj IV/2017 37,00 s DPH 06.04.2017 SPP
Faktúra DF67/17 plyn zš IV/2017 1 470,00 s DPH 06.04.2017 SPP
Faktúra DF66/17 plyn mš IV/2017 480,00 s DPH 06.04.2017 SPP
Faktúra DF65/17 pevná linka III/2017 54,80 s DPH 06.04.2017 Slovak Telekom
Faktúra DF64/17 mobil zš do 14.3.2017 16,09 s DPH 05.04.2017 Slovak Telekom mobil
Faktúra DF63/17 technik BOZP 1-3/2017 105,00 s DPH 30.03.2017 Martin Majerčák
Faktúra DF61/17 vodné malý vodomer zš 14.12.2016-16.3.2017 3,92 s DPH 22.03.2017 Podtatr.vodárenská prev.spol.
Faktúra DF73/17 elektrina mš III/17 vyúčt. -13,81 s DPH 19.04.2017 VSE Východosl.energetika
Faktúra DF60/17 vodné zš 14.12.2016-16.3.2017 159,34 s DPH 22.03.2017 Podtatr.vodárenská prev.spol.
Faktúra DF59/17 vodné mš 14.12.2016-16.3.2017 35,27 s DPH 22.03.2017 Podtatr.vodárenská prev.spol.
Faktúra DF58/17 elektrina zš I/2017 oprava ceny -104,16 s DPH 20.03.2017 VSE Východosl.energetika
Faktúra DF57/17 elektrina IV/2017 440,00 s DPH 20.03.2017 VSE Východosl.energetika
Faktúra DF56/17 elektrina zš II/2017 vyúčt. -17,75 s DPH 20.03.2017 VSE Východosl.energetika
Faktúra DF55/17 elektrina mš I/17 oprava ceny -26,38 s DPH 20.03.2017 VSE Východosl.energetika
Faktúra DF54/17 elektrina mš IV/17 130,00 s DPH 20.03.2017 VSE Východosl.energetika
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6734