Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Faktúra DF163/13 monitoring hygieny 4,97 s DPH ZoD10/08 01.10.2013 CHEMEKO
Faktúra DF198/19 monitoring hygieny 11,95 s DPH ZoD10/08 27.09.2019 CHEMEKO
Faktúra DF201/20 monitoring hygieny 14,94 s DPH ZoD10/08 17.10.2020 CHEMEKO
Faktúra DF189/17 monitoring hygieny 4,97 s DPH ZoD10/08 22.09.2017 CHEMEKO
Faktúra DF202/16 monitoring hygieny 4,97 s DPH ZoD10/08 22.09.2016 CHEMEKO
Faktúra DF142/14 monitoring hygieny 4,97 s DPH ZoD10/08 30.09.2014 CHEMEKO
Faktúra DF209/18 monitoring hygieny 4,97 s DPH ZoD10/08 25.09.2018 CHEMEKO
Faktúra DF182/15 monitoring hygieny 4,97 s DPH ZoD10/08 07.10.2015 CHEMEKO
Faktúra DF185/12 virtuálna knižnica XII/2012 13,80 s DPH VK/09/01/015 21.11.2012 Komensky
Faktúra DF186/12 virtuálna knižnica I - XI/2013 165,60 s DPH VK/09/01/015 21.11.2012 Komensky
Faktúra DF22/12 systémová podpora URBIS programu ročná 159,34 s DPH U418/2007 03.02.2012 MADE
Faktúra DF5/13 systémová podpora účt.programu URBIS na rok 2013 153,72 s DPH U1178/2013 11.01.2013 MADE
Faktúra DF4/14 systémová podpora účt.programu URBIS na rok 2014 167,00 s DPH U1178/2013 13.01.2014 MADE
Faktúra DF50/13 technik BOZP I-III/2013 81,00 s DPH MZ30/2008 25.03.2013 Ing. Majerčák Jozef
Faktúra DF185/13 technik BOZP IX-XII/2013 108,00 s DPH MZ30/2008 25.11.2013 Ing. Majerčák Jozef
Faktúra DF100/13 technik BOZP IV-VI/2013 81,00 s DPH MZ30/2008 24.06.2013 Ing. Majerčák Jozef
Faktúra DF194/13 kontrola has.prístrojov v zš,mš,šj 185,70 s DPH MZ30/2008 06.12.2013 Ing. Majerčák Jozef
Faktúra DF181/12 technik BOZP IX-XII/2012 108,00 s DPH MZ 57/2009 14.11.2012 Ing. Majerčák Jozef
Faktúra DF50/12 technik BOZP I-III/2012 81,00 s DPH MZ 57/2009 26.03.2012 Ing. Majerčák Jozef
Faktúra DF110/12 technik BOZP IV-VI/2012 81,00 s DPH MZ 57/2009 06.07.2012 Ing. Majerčák Jozef
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/7133