• Zázračné darčeky pre starkých

          • Vážení rodičia, milí žiaci a priatelia našej školy! Už tretí rok sa zapájame do predvianočnej aktivity s cieľom  obdarovať a potešiť seniorov, ktorí v tomto obzvlášť náročnom období nemajú možnosť byť so svojimi blízkymi a trávia Vianoce v sociálnom zariadení. Už tradične v tomto smere spolupracujeme so sociálnym zariadením Seniorpark n. o. a balíčky odovzdávame seniorom v Spišskom Bystrom a na Kvetnici. Pokiaľ sa rozhodnete zapojiť do tejto aktivity, môžete tak urobiť a balíčky zaslať do školy prostredníctvom svojich detí. V prípade, že z rôznych dôvodov by nebolo možné zaslať balíček do školy, môžem ho vyzdvihnúť aj osobne. Za všetky darčeky vopred ďakujeme. Kontaktná osoba: Mgr. Veronika Hurčalová, tel. 0917435111