• Testovanie 9 2023

     • Testovanie 9 2023

      Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl Testovanie 9 2023 sa v školskom roku 2022/2023 uskutoční 22. marca 2023 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra. Na testovaní sa zúčastnia žiaci 9. ročníka základných škôl, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím. Prvý testovaný predmet - matematika v časovej dotácii 90 minút. Druhý testovaný predmet - slovenský jazyk a literatúra v časovej dotácii 70 minút. 

       

      Náhradný termín celoslovenského testovania deviatakov

      Náhradný́ termín Testovania 9 2023 sa uskutoční 4. apríla 2023 (utorok).

       

      Informácie o Testovaní 9 2023 nájdete na stránke

      https://www2.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9