• SÚŤAŽ PYTAGORIÁDA

     • Pytagoriáda je obľúbená matematická súťaž, ktorá sa tento rok konala už po 44. krát. Je určená pre žiakov tretieho až ôsmeho ročníka, ktorí radi riešia netradičné matematické úlohy. Aj v našej škole takých žiakov máme.

      Najlepší riešitelia školského kola súťaže Pytagoriáda sa zúčastnili okresného kola v Poprade.

      Výborným riešiteľom matematických úloh bol Martin Hurčala (4. trieda), ktorý sa umiestnil v okresnom kole na 2. mieste1f948.png.

      Úspešnými  riešiteľmi boli aj ďalší žiaci: Juraj Miždoš (3.A trieda), Martin Zajac (3.B trieda), Adam Cvaniga (4. trieda), Natália Šofrancová (5. trieda). Spomedzi starších žiakov sa súťaže zúčastnili Adam Švajka (6. trieda) a Daniela Chlebovcová (8. trieda).

      Žiakom blahoželáme k dosiahnutým výsledkom a ďakujeme za reprezentáciu školy! 👏

     • GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA

     • Šikovní geografi, ktorí boli úspešní v školskom kole, sa zúčastnili okresného kola v Poprade.

      Medzi úspešných riešiteľov okresného kola Geografickej olympiády sa zaradili žiaci Martin Čižmár (5. trieda) a Natália Šofrancová (5. trieda).  Okrem nich našu školu reprezentovali aj Bystrík Smolár (5. trieda), Andrej Kovács (6. trieda) a Ema Fridmanová (6. trieda).

      Blahoželáme k dosiahnutým výsledkom a všetkým ďakujeme za reprezentáciu školy! 👏

     • NAŠI ŽIACI ÚSPEŠNÍ V ️ "ENGLISH STAR"

     • Žiaci našej školy sa v tomto školskom roku zapojili do nedzinárodnej súťaže v anglickom jazyku ,English star". V rámci celého Slovenska sa do sútaže prihlásilo 672 škôl a 22 105 súťažiacich. Z našej školy sa sútaže zúčastnilo 36 žiakov z 3. - 9. ročníka. Viac ako 90% úspešnosť dosiahlo 14 žiakov.

      Naši najúspešnejší:

      1. miesto Anetka Šofrancová 100%

      2. miesto Michaela Zelinková 99%

      3. miesto Michal Hurčala 98%  a Natália Paračková 98%

      Všetkým žiakom srdečne blahoželáme! 

      M. Vernarecová a Z. Vilim Sedláková