• Hviezdoslavov Kubín 2020

     • Dňa 29. 1. 2020 sa uskutočnilo školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín. Tejto súťaže sa zúčastnili víťazi jednotlivých triednych kôl, pričom na obvodné kolo postúpili víťazi v rámci troch kategórií v recitácii poézie a prózy.

      Počet súťažiacich: 26

      1. kategória – 13 súťažiacich
      2. kategória – 6 súťažiacich
      3. kategória – 7 súťažiacich

      Výsledky školského kola

      1. kategória: 2. – 4. ročník 

      Poézia      1. Kováčová Simona             

                       2. Fridmanová Ema                                       

                       3. Smolár Bystrík, Kollárová Tatiana            

      Próza         1. ––––––––––

                        2. Ľudvík Filip

                        3. Švajka Adam

       

      1. kategória: 5. – 6. ročník

      Poézia        1.  Plavčanová Bianka                                               

                         2. Knut Sebastián                                          

                         3. Miždoš Michal

      Próza         1. Zajacová Anna

                        2. Chlebovcová Diana

                        3. Házy Jakub

                                              

      1. kategória: 7. – 9. ročník

      Poézia       1. ––––––––                          

                       2. Fridman Marek                  

                       3. Zajac Matúš

      Próza       1. Fridmanová Alžbeta                                                                                                               

                       2. Smolárová Mária, Porada Vladimír                                                                                  

                       3. ––––––––––––

      Žiaci postupujúci na obvodné kolo:

      Kováčová Simona – 3. ročník

      Plavčanová Bianka – 6. ročník

      Zajacová Anna – 6. ročník

      Fridmanová Alžbeta – 7. ročník

     • Karneval 2020 - ZŠ

     • Do galérie Karneval 2020 - ZŠ boli pridané fotografie.

       

       

      1.polrok školského roka 2019/2020 sme ukončili karnevalom v kultúrnom dome.  Hudbu namixovali deviataci. Rodičia sa postarali o občerstvenie a o ceny do tomboly. Školský parlament pripravil niekoľko súťaží. Porota, ktorá vyberala najkrajšie masky, mala veľmi ťažkú úlohu. Ocenených bolo 6  masiek z 1.stupňa a rovnako 6 z 2. stupňa. Najlepším kolektívom sa stali siedmaci so svojou triednou učiteľkou.  Hlavnú cenu v tombole – tortu – vyhrala deviatačka Vanessa. Každý sa dobre zabával. Už teraz sa tešíme na budúci rok a vy  môžete vymýšľať masky!

       

     • Lyžiarsky výcvik

     • Aj v tomto školskom roku sa žiaci VII. ročníka našej školy zúčastnili lyžiarskeho výcviku. Za miesto pobytu sme tak, ako po minulé roky zvolili penzión Vikartovský mlyn v tesnej blízkosti lyžiarskeho areálu SKI Liptovská Teplička.. Lyžiarsky výcvik prebiehal podľa výcvikového plánu a splnil svoj cieľ. Podmienky na lyžovanie boli veľmi dobré, svah bol vždy upravený. Počasie sa rozhodlo, že nám ukáže všetky svoje tváre, a tak sme zažili mráz, sneh, dážď, silný vietor ale aj kúsok slnka. Všetci sa veľmi zodpovedne učili a zdokonaľovali v lyžovaní. Najväčší pokrok zaznamenali tí žiaci, ktorí  sa v pondelok prvýkrát učili lyžovať, ale na konci už všetci  dokázali bezpečne zlyžovať celý svah. Ako už býva tradíciou, na záver sa uskutočnili preteky, ktoré dopadli nasledovne:

      Dievčatá: 1. miesto  - Monika PILÁTOVÁ

                      2. miesto – Lenka GAZDOVÁ

                      3. miesto – Martina MIŠIANIKOVÁ

       

      Chlapci:   1. miesto  - Marcel DRAVECKÝ

                      2. miesto – Miroslav CHLEBOVEC

                      3. miesto – Damián MURANSKÝ

      Všetkým účastníkom blahoželáme k úspešnému zvládnutiu lyžiarskeho výcviku.

     • Halová súťaž mladých hasičov v Brne

     • Posledný januárový víkend sa mladí hasičí  z DHZ ZŠ Šuňava už tradične zúčastnili uzlovej Open ligy(sobota) a štafety 4x60m(nedeľa) v Brne. Ako obvykle sobota dopadla menej úspešne. Odlišné pravidlá posudzovania správnosti viazania jednotlivých uzlov ako aj menšia nesústredenosť po nočnom cestovaní spôsobili, že s výnimkou Miška Martona a Mareka Fridmana v kategórii jednotlivcov, všetky družstvá(žiacke aj dorastenecké) + ostatní jednotlivci skončili v druhej polovici výsledkovej listiny. Ďaleko úspešnejšia bola pre nás nedeľa. Starší chlapci v zostave(Michal Marton, Marek Fridman, Adam Skokan a Damián Muranský) dokázali obhájiť minuloročné 3. miesto a získali bronzové medaily. Nesmieme zabudnúť ani na Marcela Draveckého, ktorý podal kvalitný výkon a pomohol usporiadajúcemu kolektívu z Brna. ​​​​​​​