Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia
Faktúra DFP001/13 prac.zošity+DVD Biol.5,6,7,8,9 roč.(1+2 polrok),Fyzika 6,7 roč.(1+2 polrok), 8.roč. (2 polrok),Chémia 6,7,8,9 roč. (1+2 polrok) SPOLU 503 ks 65 792,40 s DPH 1/13 24.01.2013 MARSANN IT
Zmluva 1/21 Odstránenie havarijného stavu kotolne v ZŠ Šuňava 43 588,32 s DPH 20.08.2021 VKPS PaedDr. Anna Hroboňová riaditeľka školy
Objednávka 31/13 stavebné opravy strechy 23 628,00 s DPH 12.06.2013 STEMP M&G
Faktúra DF184/15 zateplenie fasády školy 18 913,87 s DPH O42/15 09.10.2015 Štefan Cvaniga
Objednávka O42/15 zateplenie fasády školy 18 913,87 s DPH 14.08.2015 Štefan Cvaniga
Faktúra DF114/13 stavebné opravy strechy 18 424,56 s DPH 31/13 25.07.2013 STEMP M&G
Faktúra DFP004/13 prac.zošity+DVD Fyzika 9 roč.(1+2 polrok),Matematika 5,6 roč.(1+2 polrok), 7.roč. (1.polrok),SPOLU 119 ks 15 565,20 s DPH P1/13 16.08.2013 MARSANN IT
Faktúra DFP007/13 prac.zošity+DVD Fyzika 8.,9. roč.(2.polrok),Matematika 7.roč.(2 polrok) SPOLU 66 ks,Metod.prír. DVD 2.stupeň Mat,Fyz,Ch,Biol. 12 340,80 s DPH P1/13 18.10.2013 MARSANN IT
Objednávka 38/12 montáž plastových okien a parapetov,demontáž a vysprávky na budove zš,žalúzie 8 ks + montáž 12 000,00 s DPH 29.06.2012 PLASTING
Faktúra DF105/12 montáž plastových okien a parapetov,demontáž a vysprávky na budove zš 11 852,30 s DPH 38/12 03.07.2012 PLASTING
Objednávka O22/14 zateplenie fasády časti budovy zš 350 m2,+ súvisiace montážne, demontážne práce 11 800,00 s DPH 29.05.2014 Štefan Cvaniga
Faktúra DF144/14 zateplenie fasády časti budovy zš 350 m2,+ súvisiace montážne, demontážne práce 11 116,37 s DPH O22/14 01.10.2014 Štefan Cvaniga
Faktúra DF169/13 nábytok do odb.učebne fyziky a chémie,vrátane dopravy a montáže 10 805,60 s DPH 34a/13 07.10.2013 DAFFER
Objednávka 34a/13 nábytok do odb.učebne fyziky a chémie,vrátane dopravy a montáže 10 805,60 s DPH 19.06.2013 DAFFER
Objednávka O7/19 elektroinšt.práce-výmena svietidiel zš, telocvičňa,výmena škol.zvončeka a rozhlasu 10 300,63 s DPH 13.02.2019 REVMONTEL
Faktúra DF134/15 záloha na materiál - zateplenie fasády školy 10 000,00 s DPH O42/15 17.08.2015 Štefan Cvaniga
Faktúra DF88/11 montáž plastových okien a parapetov,demontáž a vysprávky na budove zš 9 422,28 s DPH O27/11 16.06.2011 PLASTING
Objednávka O27/11 montáž plastových okien a parapetov,demontáž a vysprávky 9 422,00 s DPH 11.05.2011 PLASTING
Faktúra DF56/16 šatňové steny, stojany na ZM, kľúč.skrinky 8 936,10 s DPH O18/16 17.03.2016 INSGRAF
Objednávka O18/16 šatňové steny, stojany na ZM, kľúč.skrinky,viď rozpis 8 936,00 s DPH 17.03.2016 INSGRAF
zobrazené záznamy: 1-20/7362