Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia
Zmluva Jazykové vzdelávanie pedagogických zamestnancov v Anglickom jazyku s DPH 21.01.2013
Zmluva Dodávka komplexného riešenia pre prírodovedné predmety a Anglický jazyk s DPH 21.01.2013
Zmluva Monitorovanie aktivít projektu Inovácia vzdelávania ZŠ s MŠ Šuňava s DPH 08.04.2013
Zmluva realizácia verejného obstarávania pre projekt Inovácia vzdelávania ZŠ s MŠ Šuňava s DPH 01.10.2012
Zmluva Notebooky a pomôcky pre vyučovanie s DPH 31.10.2012
Objednávka 1/12 pedagog.literatúra,Pedag.ovlivňováni volného času,Pedagogika volného času 29,79 s DPH 09.01.2012 Martinus.sk
Objednávka 1/13 Osvedčenie o abs.MŠ 30 ks,Bianco s vodotlačou na vysvedčenia 200 ks 34,00 s DPH 07.01.2013 ŠEVT tlačivá
Zmluva 1/21 Odstránenie havarijného stavu kotolne v ZŠ Šuňava 43 588,32 s DPH 20.08.2021 VKPS PaedDr. Anna Hroboňová riaditeľka školy
Objednávka 2/12 snežný tanier 20 ks,snežné boby 3 ks 124,19 s DPH 20.01.2012 Jozef DUDŽÁK
Objednávka 2/13 interaktívny program ALF premium,prístup do databázy testov + CD obrázky 557,00 s DPH 14.01.2013 PcProfi
Objednávka 3/12 materiál podľa vlastného výberu celoročne,údržbársky mat., čistiace prostriedky 219,94 s DPH 02.01.2012 Oľga Vrabcová
Objednávka 3/13 medaily na Zimný športový deň 36,00 s DPH 21.01.2013 VICTORY SPORT s.r.o.
Objednávka 4/12 UP Balík PLUS + ZM vzory pods.mien všetky rody,ZM Ľudské potreby, Uspokojovanie potrieb + tab.A4 277,35 s DPH 19.01.2012 Publicom
Objednávka 4/13 predplatné - časopis Škola 2013 22,00 s DPH 18.01.2013 JurisDAT
Objednávka 5/12 predškolákom omaľovánky a pastelky 25 ks na zápis 28,10 s DPH 23.01.2012 DAFFER
Objednávka 5/13 Omaľovánky a pastelky na zápis do 1.roč. 25 ks 23,00 s DPH 25.01.2013 DAFFER
Objednávka 6/12 ISCED 1 v praxi 2. - 5. aktualizácia 89,00 s DPH 23.01.2012 INFRA Slovakia
Objednávka 6/13 Web priestor www.stranka.info.sk do 31.1.2013 126,00 s DPH 28.01.2013 Ing.Peter Kottaš - PeKo
Objednávka 7/12 časopis ŠKOLA ročník 2012 20,00 s DPH 23.01.2012 JurisDAT
Objednávka 7/13 tlač poštových poukazov na PÚ, ŠJ 50,00 s DPH 17.01.2013 Slovenská pošta
zobrazené záznamy: 1-20/7362