Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Zmluva Jazykové vzdelávanie pedagogických zamestnancov v Anglickom jazyku s DPH 21.01.2013
Faktúra DF198/17 vodné mš 26.6.-22.9.2017 16,98 s DPH 02.10.2017 Podtatr.vodárenská prev.spol.
Faktúra DF216/17 elektrina mš IX/17 vyúčt. 132,73 s DPH 13.10.2017 VSE Východosl.energetika
Faktúra DF213/17 internet FRI NET 25,00 s DPH 11.10.2017 SLOVANET
Faktúra DF210/17 internet mš 10/17 15,90 s DPH 1 10.10.2017 SINET A02
Faktúra DF209/17 pevná linka IX/2017 63,83 s DPH 09.10.2017 Slovak Telekom
Faktúra DF203/17 plyn zš X/2017 1 470,00 s DPH 02.10.2017 SPP
Faktúra DF202/17 plyn mš X/2017 480,00 s DPH 02.10.2017 SPP
Faktúra DF201/17 plyn šj X/2017 37,00 s DPH 02.10.2017 SPP
Faktúra DF200/17 vodné zš 27.6.-22.9.2017 148,90 s DPH 02.10.2017 Podtatr.vodárenská prev.spol.
Faktúra DF199/17 vodné malý vodomer zš 27.6.-25.9.2017 1,31 s DPH 02.10.2017 Podtatr.vodárenská prev.spol.
Faktúra DF191/17 mobil zš do 14.9.2017 17,66 s DPH 25.09.2017 Slovak Telekom mobil
Faktúra DF219/17 vývoz BRKO - odpad šj IX/2017 25,20 s DPH 16.10.2017 Brantner Poprad
Faktúra DF189/17 monitoring hygieny 4,97 s DPH ZoD10/08 22.09.2017 CHEMEKO
Faktúra DF184/17 elektrina mš VIII/17 vyúčt. 50,59 s DPH 18.09.2017 VSE Východosl.energetika
Faktúra DF183/17 elektrina zš VIII/2017 vyúčt. 221,28 s DPH 18.09.2017 VSE Východosl.energetika
Faktúra DF179/17 internet FRI NET 25,00 s DPH 12.09.2017 SLOVANET
Faktúra DF172/17 pevná linka VIII/2017 49,00 s DPH 06.09.2017 Slovak Telekom
Faktúra DF170/17 plyn mš IX/2017 480,00 s DPH 05.09.2017 SPP
Faktúra DF169/17 plyn šj IX/2017 37,00 s DPH 05.09.2017 SPP
zobrazené záznamy: 1-20/7133