Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Zmluva Jazykové vzdelávanie pedagogických zamestnancov v Anglickom jazyku s DPH 21.01.2013
Faktúra DF79/17 plyn mš V/2017 480,00 s DPH 03.05.2017 SPP
Faktúra DF90/17 mobil zš do 14.5.2017 15,99 s DPH 19.05.2017 Slovak Telekom mobil
Faktúra DF89/17 elektrina zš IV/2017 vyúčt. -65,00 s DPH 17.05.2017 VSE Východosl.energetika
Faktúra DF88/17 elektrina mš IV/17 vyúčt. -8,99 s DPH 17.05.2017 VSE Východosl.energetika
Faktúra DF87/17 elektrina zš III-V/2017 telocvičňa 10,00 s DPH 15.05.2017 VSE Východosl.energetika
Faktúra DF86/17 vývoz BRKO - odpad šj IV/2017 33,60 s DPH 15.05.2017 Brantner Poprad
Faktúra DF85/17 internet FRI NET 25,00 s DPH 11.05.2017 SLOVANET
Faktúra DF83/17 pevná linka IV/2017 50,03 s DPH 09.05.2017 Slovak Telekom
Faktúra DF81/17 plyn zš V/2017 1 470,00 s DPH 03.05.2017 SPP
Faktúra DF80/17 plyn šj V/2017 37,00 s DPH 03.05.2017 SPP
Faktúra DF78/17 servis výťahov 2016 103,26 s DPH 25.04.2017 SEVEK-Milan Kurnát-servis
Faktúra DF99/17 plyn mš VI/2017 480,00 s DPH 02.06.2017 SPP
Faktúra DF77/17 virtuálna knižnica pre mš Škôlka 2017 9,00 s DPH 25.04.2017 Komensky
Faktúra DF74/17 internet FRI NET 25,00 s DPH 21.04.2017 SLOVANET
Faktúra DF73/17 elektrina mš III/17 vyúčt. -13,81 s DPH 19.04.2017 VSE Východosl.energetika
Faktúra DF72/17 elektrina zš III/2017 vyúčt. -142,31 s DPH 19.04.2017 VSE Východosl.energetika
Faktúra DF71/17 mobil zš do 14.4.2017 20,78 s DPH 20.04.2017 Slovak Telekom mobil
Faktúra DF69/17 vývoz BRKO - odpad šj III/2017 25,20 s DPH 18.04.2017 Brantner Poprad
Faktúra DF68/17 plyn šj IV/2017 37,00 s DPH 06.04.2017 SPP
zobrazené záznamy: 1-20/7004