Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia
Objednávka O62/20 plynová pec (stolička) - oprava 89,00 s DPH 20.10.1920 SOPKO Peter - SERVIS
Faktúra DF102/20 publikácia Integrácia v škole IV/20 46,75 s DPH O76/19 30.11.1999 RAABE odb.nakladatelstvo
Faktúra DFP010/10 UP - mapy,modely, 6 754,19 s DPH 08.03.2010 KP plus
Faktúra DFP016/10 asistent projekt.manažéra IV/2010 186,60 s DPH 03.05.2010 EKIPA
Faktúra DFP017/10 manažér monitoringu IV/2010 39,82 s DPH 03.05.2010 EKIPA
Faktúra DFP019/10 manažér monitoringu V/2010 39,82 s DPH 07.06.2010 EKIPA
Faktúra DFP020/10 asistent projekt.manažéra V/2010 186,60 s DPH 07.06.2010 EKIPA
Faktúra DFP024/10 manažér monitoringu VI/2010 39,82 s DPH 14.07.2010 EKIPA
Faktúra DFP025/10 asistent projekt.manažéra VI/2010 186,60 s DPH 14.07.2010 EKIPA
Faktúra DFP027/10 Seminár Psychológia a vých.poradenstvo,2.-3.7.2010 Donovaly 265,50 s DPH 03.08.2010 NOVIDEA
Faktúra DFP028/10 UP -CD, zosilňovače, chemikálie, generator 1 158,32 s DPH 05.08.2010 KP plus
Faktúra DFP029/10 asistent projekt.manažéra VII/2010 186,60 s DPH 13.08.2010 EKIPA
Faktúra DFP030/10 manažér monitoringu VII/2010 39,82 s DPH 13.08.2010 EKIPA
Faktúra DFP032/10 UP Odb.literatúra cudzie jazyky, IKT 4 750,54 s DPH 03.09.2010 KP plus
Faktúra DFP033/10 asistent projekt.manažéra VIII/2010 186,60 s DPH 13.09.2010 EKIPA
Faktúra DFP034/10 manažér monitoringu VIII/2010 39,82 s DPH 13.09.2010 EKIPA
Faktúra DFP034A/10 UP Odb.literatúra cudzie jazyky, prír.vedy 4 330,09 s DPH 21.09.2010 KP plus
Faktúra DFP035/10 jazykové dovzdelanie NJ IX/2010 pre pedag.prac.,lektor NJ pre žiakov 159,27 s DPH 11.10.2010 PTK - ECHO Services
Faktúra DFP037/10 manažér monitoringu IX/2010 39,82 s DPH 13.10.2010 EKIPA
Faktúra DFP036/10 asistent projekt.manažéra IX/2010 186,60 s DPH 13.10.2010 EKIPA
zobrazené záznamy: 1-20/7362