Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Zmluva Jazykové vzdelávanie pedagogických zamestnancov v Anglickom jazyku s DPH 21.01.2013
Faktúra DF4116/17 potraviny 91,72 s DPH 10.04.2017 LUJAN Plus
Faktúra DF4126/17 potraviny 107,76 s DPH 24.04.2017 Bidfood Slovakia
Faktúra DF4125/17 potraviny 8,00 s DPH 24.04.2017 HOOK
Faktúra DF4124/17 potraviny 25,60 s DPH 24.04.2017 HOOK školské ovocie
Faktúra DF4123/17 potraviny 65,85 s DPH 20.04.2017 Pekáreň Hôrka
Faktúra DF4122/17 potraviny 18,32 s DPH 20.04.2017 LUJAN Plus
Faktúra DF4121/17 potraviny 92,39 s DPH 19.04.2017 LUJAN Plus
Faktúra DF4120/17 potraviny 151,91 s DPH 19.04.2017 Mäsovýroba Dončák
Faktúra DF4119/17 potraviny 196,64 s DPH 11.04.2017 SINTRA, Oz Zdroj
Faktúra DF4118/17 potraviny 30,16 s DPH 11.04.2017 Mäsokombinát NORD SVIT
Faktúra DF4117/17 potraviny 29,15 s DPH 10.04.2017 SINTRA, Oz Zdroj
Faktúra DF4115/17 potraviny 196,27 s DPH 05.04.2017 SINTRA, Oz Zdroj
Faktúra DF4128/17 potraviny 186,91 s DPH 24.04.2017 Mäsovýroba Dončák
Faktúra DF4114/17 potraviny 62,82 s DPH 05.04.2017 LUJAN Plus
Faktúra DF4113/17 potraviny 163,90 s DPH 05.04.2017 Mäsovýroba Dončák
Faktúra DF4112/17 potraviny 375,64 s DPH 05.04.2017 SINTRA, Oz Zdroj
Faktúra DF4111/17 potraviny 14,92 s DPH 05.04.2017 LUJAN Plus
Faktúra DF4110/17 potraviny 117,36 s DPH 05.04.2017 Bidfood Slovakia
Faktúra DF4109/17 potraviny 173,74 s DPH 05.04.2017 Bidfood Slovakia
zobrazené záznamy: 1-20/7133