• Pytagoriáda

     • V dňoch 8. decembra a 9. decembra 2021 sa v našej škole uskutočnila matematická súťaž  Pytagoriáda.

      Jej cieľom je zvyšovať záujem žiakov o matematiku, vyhľadať a podchytiť potenciálne talenty na matematiku, rozširovať a prehlbovať matematické vedomosti žiakov.


      Súťaže sa zúčastnilo 45 žiakov z 3. – 8. ročníka.

      Najlepšími riešiteľmi v jednotlivých ročníkoch sú:

      3. ročník

      Martin Hurčala,  Adam Cvaniga,  Tatiana Kopáčová,  Richard Fris

      4. ročník

      Natália Šofrancová,  Bystrík Smolár,  Filip Ľudvík

      5. ročník

      Adam Švajka,  Simona Kováčová,  Martin Fabian

      6. ročník

      Pavol Cvaniga,  Marek Marton,  Peter Smolár

      7. ročník

      Daniela Chlebovcová,  Ema Mišianiková Viliam Balko

      8. ročník

      Tatiana Fridmanová,  Kristína Skokanová,  Adam Marton


      Do okresného kola postupuje 9 žiakov, ktorým sa podarilo vyriešiť z 15 zadaných úloh 10 a viac úloh.

      Žiakom srdečne blahoželáme a postupujúcim želáme úspešné zvládnutie úloh aj v okresnom kole.


     • Geografická olympiáda

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Geografická olympiáda.

      Dňa 24. novembra 2021 sa uskutočnilo školské kolo súťaže Geografická olympiáda. Do online súťaže sa zapojili žiaci z 5. a 6. ročníka. V 5. ročníku bol úspešným riešiteľom Andrej Kovács, ktorý postupuje do okresného kola. V 6. ročníku bol najlepším riešiteľom Marek Porada. Žiakom blahoželáme k dosiahnutým výsledkom.

     • Turistická vychádzka – Hrachovisko

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Turistická vychádzka – Hrachovisko.

      Šiestaci sa na turistickom krúžku vybrali na miesto zaniknutej stredovekej osady Hrachovisko. Archeológovia v 80-tych rokoch 20. st. lokalizovali túto dedinu v polohe Zemská a počas výskumu odkryli spodné časti príbytkov olejkárov a zvyšky hospodárskej stavby so skladiskom hlinených nádob.