• Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022

     • Vážení rodičia, milí žiaci.

      Oznamujeme Vám, že slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 pre základnú školu sa uskutoční vo štvrtok 2.9.2021 o 8:30 za budovou školy( v prípade nepriaznivého počasia - v triedach). 

      Zároveň Vás upozorňujeme, že podľa nariadenia ministerstva školstva je potrebné  odovzdať "Vyhlásenie o bezpríznakovosti" 

      Vyhlásenie o bezpríznakovosti stačí predložiť pri prvom nástupe do školy alebo materskej školy a následne po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní(vrátane víkendov a sviatkov). 

      Toto vyhlásenie je možné vyplniť prostredníctvom EduPage alebo vypísať a priniesť do školy.

      Vyhlasenie_o_bezpriznakovosti.docx​​​​​​​