Základná škola s materskou školou Šuňava

 

Navigácia

Zoznam tried

Názov
3 Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Věra Poradová
Triedny učiteľ Mgr. Andrea Pilátová
4 Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Miroslav Dugas
5 Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Matúš Rodák
1 Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Kvetoslava Cvanigová
Učebňa 1
2 Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Anna Nahalková
6 Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Katarína Rothová
7 Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Veronika Hurčalová
8 Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Katarína Házyová
9 Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Eva Hurčalová

© aScAgenda 2020.0.1222 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 02.07.2020