Základná škola s materskou školou Šuňava

 

Navigácia

Zoznam tried

Názov
1.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Anna Nahalková
1.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Andrea Pilátová
2 Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Kvetoslava Cvanigová
3 Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Miroslav Dugas
4 Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Kopáčová
5 Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Eva Hurčalová
6 Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Matúš Rodák
7 Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Katarína Rothová
8 Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Veronika Hurčalová
9 Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Katarína Házyová

© aScAgenda 2021.0.1234 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 22.09.2020