Základná škola s materskou školou Šuňava

 

Navigácia

Medzinárodný deň školských knižníc.

PREDŠKOLÁCI ZO SLNIEČKOVEJ TRIEDY  SI V ŠTVRTÝ OKTÓBROVÝ PONDELOK (28. 10. 2019) PRIPOMENULI  MEDZINÁRODNÝ DEŇ  ŠKOLSKÝCH  KNIŽNÍC  NÁVŠTEVOU ŠKOLSKEJ KNIŽNICE V NAŠEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLE.